وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اصلياخبار فرهنگ سلامتپيام هاي سلامتيفیلم و تیزربازی های سلامتنرم افزارهای سلامتجدیدترین مطالب سلامتباورهای غلطروزهای سلامتآموزش همگانی تغذیه
صفحه اول
تماس با ما
RSS
پنج شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٨  -  
 » 
عنوان ها
جدیدترین اخبار
جدیدترین مطالب
اخبار > پیام های مربوط به کنترل ایدز
 


نسخه چاپي  ارسال به دوست
 
  پیام های مربوط به کنترل ایدز

·         آيا ما هم در معرض خطر ابتلا به ايدز هستم؟ براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         چقدر در معرض خطر ابتلا به ايدز هستيم؟ براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         سوالاتم را در باره ايدز از كجا باید بپرسم؟ براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         چگونه باید خودم را در مقابل ابتلا به ايدز محافظت كنم؟ براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         از كجا در مورد ايدز بياموزيم؟ براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         آيا ايدز مشكل ما هم هست؟ براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         در چه سنی بايد درباره ايدز بدانيم؟ براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         آيا من هم بايد آزمايش ايدز بدهم؟ براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         چگونه از ابتلا به ايدز پيش‌گيري كنم؟ براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         چگونه به ايدز مبتلا مي شويم؟ براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

·         همه افراد در معرض خطر ابتلاء به ايدز هستند. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         ايدز يك بيماري ناشي از رفتارهاي پرخطر  است. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         ايدز فقط براي ديگران نيست ...... براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         موفقيت و سلامت جوانان، همواره در گرو رفتار سالم است. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         كمك گرفتن از مشاوران يك هنر است. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         مصرف داروهاي رونگردان و محرك ، شيشه و مشروبات الكلي، رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز را افزايش مي دهد. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

·         شكل گيري رفتارهاي سالم در نوجوانان و جوانان، احتمال رفتارهاي پرخطر مرتبط  با ايدز را در آنها كاهش مي دهد. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         با تقويت عزت نفس و مهارت هاي زندگي، جوانان و نوجوانان را در برابر ايدز مصون سازيم. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

·         بالا بردن عزت نفس جوانان، نقش موثري در پيشگيري از انجام رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز دارد. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         رفتارهاي سالم والدين، نقش مهمي در پيشگيري از انجام رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز دارد. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         اختلاف والدين و تنش در خانواده، فرزندان را در معرض رفتارهاي پرخطر مرتبط  با ايدز قرار مي دهد. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         بي توجهي به مشكلات فرزندان، زمينه را براي رفتارهاي ناسالم اجتماعي، به خصوص رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز فراهم مي كند. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         بد رفتاري با فرزندان زمينه را براي رفتارهاي پرخطر مرتبط  با ايدز فراهم مي كند. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         پدر و مادر عزيز :چقدر در باره پيشگيري از ابتلاي به ايدز مي‌دانيد؟ براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         رفتارهاي پرخطر، مي تواند فرزندان مان را در معرض خطر ابتلاء به ايدز قرار دهد. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         والدين گرامي: آيا مي دانيد خانواده ها نقش بسيار مهمي در پيشگيري از رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز در فرزندان دارند. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         والدين گرامي: آيا مي دانيد خانواده مي تواند از فرزندان خود در مقابل آسيب هاي اجتماعي  محافظت كند. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         والدين گرامي: آيا مي دانيد وقت گذاشتن براي فرزندان يكي از مهم ترين عوامل محافظت كننده آنها در مقابل آسيب هاي اجتماعي است. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         والدين گرامي: ارتباط خوب و صميمانه با فرزندان در پيشگيري از  رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز  نقش اساسي دارد. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         فرزنداني كه مورد غفلت و بي توجهي خانواده قرار مي گيرند براي انجام رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز مستعدتر هستند. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         والدين گرامي: آموزش در خصوص روابط جنسي سالم  براي جوانان، بايد در خانواده ها شروع شود. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         بياييد با آموزش راههای پیشگیری از ایدز، گامی در جهت کنترل این بیماری برداریم. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         مصرف مواد محرك، روان گردان، شيشه و مشروبات الکلي زمینه ساز خطر ابتلا به اچ آی وی -ایدز می باشد. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         آموزش جوانان در زمینه شناخت رفتارهای پرخطر، موثرترین روش حفاظت آنها در برابر اچ آی وی و ایدز است. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         اعتیاد و روابط جنسی محافظت نشده ، زمینه ساز خطر ابتلا به اچ آوی- ایدز ... براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         با تقویت عزت نفس و مهارت های زندگی در جوانان، آنها را در برابر ایدز مصون سازیم. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

·         با آگاه سازی جوانان از آسیب های ناشی از مصرف مواد محرك، روان گردان، شيشه و مشروبات الکلي از گسترش  اچ آی وی - ایدز جلوگیری کنیم . براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

·         ارتباط جنسی محافظت نشده شایعترین راه انتقال اچ آی وی -ایدز در جهان است. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         مراکز مشاوره بیماری های رفتاری(مراكز مشاوره ايدز) درسراسر کشور آماده انجام مشاوره و آزمایش رایگان و محرمانه اچ آی وی می باشند . براي كسب اطلاعات بيشتر ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         بیماری ایدز واکسن و درمان قطعی ندارد اما پیشگیری از آن آسان است. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         ابتلا به اچ آی وی از ظاهر فرد مشخص نمی شود . بارفتارهای سالم، خود را در برابر ایدز حفاظت کنیم . براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         هر یک از ما می تواند با حفاظت از خود در برابر اچ آی وی، گامی در  جهت حفاظت از جامعه خود بردارد. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         در برابر گسترش ایدز، هر یک از ما می توانیم نقشی هر چند کوچک، اما موثر داشته باشیم. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         مصرف مواد محرك، روان گردان، شيشه و مشروبات الکلي، زمينه ساز رفتارهاي پر خطر و ابتلا به اچ اي وي/ايدز............. انتخاب با شماست. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         شايع ترين راه ابتلا به اچ اي وي، تماس جنسي محافظت نشده و استفاده مشترك از وسايل تزريق در بين مصرف كنندگان مواد مخدر تزريقي است. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

·         مصرف مواد مخدر، محرك، روان گردان، شيشه و مشروبات الکلي ، قدرت تصميم گيري فرد را براي پرهيز از رفتارهاي پر خطر، مختل مي كند. براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه ايدز، مشاوره و آزمايش رايگان ، تلفن "مراكز مشاوره ايدز" را از 118 بخواهيد.

 

·         عوامل خطر ابتلا به اچ اي وي/ايدز جدي است ........ حتي يك بار مصرف مواد مخدر، محرك، روان گردان، شيشه و مشروبات الکلي، فرد را درمعرض خطر ابتلا قرار مي دهد.

 

 
 شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٢- ١٠:٣٢ / شماره خبر: ١٠٢٩٠٧
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج