پنج شنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نماینده مردم نهاوند در مجلس در آیین افتتاح بیمارستان آیت الله شهید قدوسی نهاوند:
وزیر بهداشت به همه درخواست های مردم نهاوند بی درنگ، پاسخ مثبت داد
 پنج شنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٨ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٨ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٨ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٨ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون درمان وزارت بهداشت در نشست خبری ابلاغ نقشه راه درمان ایران 1404 :
نقشه راه درمان 1404 عدالت در دسترسی به خدمات درمانی را تسهیل می کند/ 300 هزار فرصت شغلی جدید در راستای اجرای سند درمان ۱۴۰۴ در حوزه سلامت کشور ایجاد می شود/ با اجرای سند درمان ۱۴۰۴ فاصله بین استان های برخوردار و محروم ۳۰درصد و فاصله داخل استان ها ۱۶ درصد کاهش پیدا می کند/ حداقل جمعیت برای تاسیس بیمارستان در کشور 50000 نفر و حداقل تخت بیمارستان 60 تخت خواهد بود/ براساس این سند 66 درصد تخت های بستری در بخش دولتی و 34 درصد در بخش غیردولتی خواهد بود/ در سند درمان کشور، رشد تعرفه ‌ها متناسب با رشد درآمد ناخالص ملی در نظر گرفته شده است
 چهارشنبه ٨ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٨ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>