سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران خبر داد:
برگزاری پنجمین کنفرانس گردشگری سلامت در بهمن ماه سال جاری در ایران
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون درمان وزارت بهداشت درهمایش روسای بیمارستان های دارای واحد پذیرش بیماران بین الملل:
برای احیای گردشگری سلامت پیمان ببندیم
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه:
بهترین راه دیپلماسی، گردشگری است
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
وزیر بهداشت در همایش روسای بیمارستانهای دارای واحد پذیرش بیماران بین الملل:
بخش خصوصی، مهمترین رکن توسعه توریسم سلامت است/ دستگاه های تبلیغاتی از سرمایه پزشکی ایران مراقبت کنند
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدير كل دفتر نظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت:
با هم افزايي و تعامل همه دستگاههای ذیربط، گردشگري سلامت ارتقا می یابد
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
ثبت نام آئین هفتمین اهدای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران تمدید شد
مهلت ثبت نام در هفتمین آئین اهدای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران تا ۲۰ آبان ماه تمدید شد
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٥ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
وزیر بهداشت در مراسم تکریم نماینده سازمان جهانی بهداشت:
دکتر ثمین صدیقی یکی از افراد موثر در سازمان جهانی بهداشت است
 دوشنبه ١٥ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٥ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٥ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٥ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>