دوشنبه ٦ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٥ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢٤ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١٨ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست دانشکده علوم پزشکی خلخال منصوب شد
رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در حکمی دکتر علی اکبر شکارچی عضو هیات علمی آن دانشگاه را به سمت سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال منصوب کرد.
 سه شنبه ١٣ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
از سوی رییس جشنواره عمران سلامت ؛
قائم مقام و دبیر جشنواره عمران سلامت منصوب شدند
دکتر صدر السادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و رییس جشنواره عمران سلامت در احکام جداگانه ای دکتر پریدار را به عنوان قائم مقام و آقای کاوه را به عنوان دبیر جشنواره عمران سلامت منصوب کرد.
 دوشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
رئیس جشنواره ملی عمران سلامت منصوب شد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر سید علی صدرالسادات را به عنوان رئیس جشنواره ملی عمران سلامت منصوب کرد.
 شنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت منصوب شد
طی حکمی از سوی سیدعلی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس شورای عالی مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت، دکتر علیرضا میرزاصادقی به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت منصوب شد.
 سه شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان؛
سرپرست دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر منصوب شد
با حکم دکتر محمودرضا میری رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دکتر محمد مهران امینی فرد به سمت سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر منصوب شد.
 سه شنبه ١٦ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>