مشاوران وزیر


1

دكتر علیرضا

استقامتی

مشاور ‌و عضو منتخب محترم وزیردر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

2

دکترحسن

امین لو

مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه و دبير مجامع شوراها و هياتهاي امناء

3

دکتر حسن

بهبودی

مشاور وزیر و عضو شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی

4

سید عباس

پورهاشمی

مشاور و نماینده وزیر در امور مناطق محروم و روستایی

5

دكتر سعيد

تأملي

مشاور وزير در امور پزشكان عمومي

6

دكتر نجمه

تهرانيان 

مشاور وزیر در امور مامایی

7

دکتر محمد تقی

جغتایی

مشاور وزیر در امور توانبخشی

8

دکترعلی اکبر

حق دوست

مشاور وزیر و سرپرست رصدخانه اطلاعات نظام سلامت

9

دکترمحمود

خدادوست

مشاور و مدیرکل دفتر طب سنتی ایرانی اسلامی

10

دكتر داود

دانش جعفري

مشاور عالي وزير

11

دكتر عليرضا

دلاوري

مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

12

دکتر حسین

رحیمی

مشاور وزیر در امور سنجش ارزشیابی علم و فناوری

13

مهدی

رضوی

مشاور در امور همکاریهای اقتصادی خارجی

14

دكتر سيد سجاد

رضوي

مشاور وزير و مديركل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

15

مهندس سید ابراهیم

رئیسیون

مشاور وزیر در امور مشارکتهای اقتصادی

16

دكتر عباس

زارع نژاد

مشاور وزير و رييس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني

17

مهدی

شایسته مجد

مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای مشاورین

18

دکتر محمد علی

شریعتی

مشاور و بازرس ویژه وزیر

19

دکتر سید امیر محسن

ضیائی

مشاور وزیر در امور آموزشی و نماینده وزیر در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

20

دکترسیدمحمود

طباطبایی

مشاور وزیر در امر بيمارستانهاي خصوصي

21

دكترمحمدرضا

ظفرقندي

مشاور وزير وعضو منتخب اينجانب درشوراي‌آموزش پزشكي‌وتخصصي‌‌‌كشور

22

دکتر بهرام

عین اللهی

مشاور و نماینده محترم وزیر در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

23

دكتر مصطفي

قانعي

مشاور محترم وزير و دبير شوراي فناوريهاي سلامت

24

دکتر زینت

قنبری

مشاور وزیر در حوزه سلامت زنان

25

دکتر پیرحسن

کولیوند

مشاور وزیر در امور فوریتها و تجهیزات پزشکی

26

دكتر حسين

كشاورز

مشاور وزير و مديركل حوزه وزارتي

27

دكتر محمدرضا

منصوري

مشاور و نماينده وزير در شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي

28

دکترنعمت اله

منوچهری

مشاور وزیر در امور بیمه

29

سيدمحمدهادي

موسوي

مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران

30

دكتر فريدون

نوحي

مشاور و نماينده وزير در شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي

31

دکتراحمدعلی

نوربالا

مشاور در امور سلامت روان

32

دکتر محمد رضا

نوروزی

مشاور وزیر در امور بیمارستانهای خصوصی کشور

33

سيدرضا

نيري

مشاور وزير در امور خيرين سلامت

34

دکترمحمدحسین

نیکنام

مشاور وزیر در امور بین الملل