• 1393/08/10 - 14:43
  • 104
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

آموزش اصول ارتباطات انسانی

ارتباطات انساني.pdf
  • گروه خبری : آموزش شغلی کارکنان- اداری
  • کد خبر : 115504
کلمات کلیدی