• 1393/08/10 - 14:48
  • 99
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

اصول و مبانی روابط عمومی

اصول و مباني.pdf
  • گروه خبری : آموزش شغلی کارکنان- اداری
  • کد خبر : 115506
کلمات کلیدی