• 1393/08/10 - 14:53
  • 106
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

خبر و اصول خبرنويسي

خبرنويسي.pdf
  • گروه خبری : آموزش شغلی کارکنان- اداری
  • کد خبر : 115509
کلمات کلیدی