آژیر قرمز برای پرهیز از ضایعات غذایی در کشور/ آینده ما در گرو اقدامات امروز ما
یادداشت دکتر جلال الدین میرزای رزاز رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور به بهانه 24 مهر روز جهانی غذا

آژیر قرمز برای پرهیز از ضایعات غذایی در کشور/ آینده ما در گرو اقدامات امروز ما

امسال هفتاد و پنجمین سالی است که در این روز در حدود صد و پنجاه کشور جهان، برنامه های خاصی به منظور یادآوری و افزایش آگاهی عمومی و تفهیم گرسنگی و فقر اجرا می گردد.