یادداشت / « به بهانه روز جهانی شیر »

یادداشت / « به بهانه روز جهانی شیر »

روز جهانی شیر توسط سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) ‍‍ پیشنهاد گردید و از سال 2001 تاکنون هر سال در اول ژوئن این روز جشن گرفته می‌شود تا در آن به اهمیت شیر و جایگاه آن بعنوان یک غذای کامل و استراتژیک در سطح جهان تاکید شود. اهمیت مصرف شیر به گونه ای است که مصرف سرانه شیر یکی از معیارهای توسعه و پیشرفت جوامع مختلف محسوب می شود.

25 ماه می مصادف با ۴ خرداد، روز جهانی تیروئید

25 ماه می مصادف با ۴ خرداد، روز جهانی تیروئید

25 ماه می مصادف با چهارم خرداد هر سال روز جهانی تیروئید نام گرفته است تا در این روز با اطلاع رسانی توسط صاحب نظران به آکاهی افراد جامعه نسبت به شایعترین بیماریهای غدد افزوده شود.