• 97/03/10 - 21:42
  • 147
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

طرحی برای مردم ...

 

طرح تحول نظام سلامت برنامه جامعی برای ارتقای نظام سلامت ایران که از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ در دولت یازدهم و از حوزه درمان کلید خورد با سه رویکرد متعالی حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات آغاز شد و ادامه یافت و در هر سه حوزه حفاظت مالی و عدالت در دسترسی و ارتقای کیفیت در حوزه خدمات دارویی آثار چشم گیری برجای نهاد. در ماه‌های منتهی به شروع بکار دولت یازدهم، حداقل ۳۵۰ قلم کمبود دارویی و البته هزینه سرسام آور و کمرشکن دارو خصوصا در بیماری های خاص و صعب العلاج عملا حوزه دارو را در وضعیت بحرانی قرار داده بود، بحرانی که در پی اجرای سیاست های دارویی و توجه ویژه دولت به این بخش پس از شروع بکار دولت یازدهم و برنامه ۱۰۰ روزه ارتقای خدمات دارویی و پس از آن بویژه از آغاز طرح تحول سلامت، رو به افول نهاد و در هر سه حوزه  اهداف نهایی طرح تحول نظام سلامت با افزایش پاسخگویی نظام سلامت و کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم و کاهش درصد خانوارهایی که بخاطردریافت خدمات سلامت و هزینه دارو دچار هزینه کمرشکن می شدند و ارتقای زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی و تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز توسط بیمارستانها، صدهاهزار خانواده ایرانی را از تحمل رنج مضاعفی علاوه بر رنج بیماری و بیمار داری رهانید، چنانکه کمتر ناظر منصف و مطلعی است که تحول و ارتقای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج در خدمات درمانی و پوشش هزینه‌های دارویی، توجه ویژه به بیماران سرطانی و خرید داروهای کمیاب با قیمت کم و ارتقای دسترسی را در این برهه گزارش ننموده باشد.

بدنبال آن و با نهادینه شدن طرح تحول سلامت، اصلاحات طرح با بهره گیری از پسخوراند داده های حاصل از مرحله عملیاتی از جمله اصلاح الگوی مصرف منطقی و تجویز صحیح دارو در کشور نیز اهمیتی دوچندان یافت و تدوین راهنماهای بالینی و دارویی در دستور کار قرار گرفته و این مهم در دولت دوازدهم با سرعت بیشتری ادامه یافت چنانکه از ماه‌های پایانی سال ۹۶ وارد مرحله اجرا شده و تخصیص بهینه منابع در جهت ارتقای مداوم طرح تحول و فرآیندهای مرتبط با آن را نشانه رفته است.

در این اثنا در راستای حمایت از تولید داخل، واقتصاد مقاومتی، تعداد داروهای مشمول حمایت از سوی بیمه و طرح تحول به صورت وارداتی و دارای مشابه داخلی به تدریج محدود شده، به طوری که این محدودیت رقم صرفه جویی سالانه بالای ۶۰۰ میلیارد تومان را ایجاد کرده است. این همه در حالیست که به باور سازمان بهداشت جهانی ،ایران همزمان یکی ازکشورهای موفق درکاهش هزینه های کمرشکن در حوزه سلامت و دارو برای مردم خود بوده است.

رقم خالص پرداختی مردم بابت هزینه‌های سلامت طی پنج سال منتهی به طرح تحول سلامت ۵۰ تا ۵۸ درصد گزارش شده است و با ادامه روند آن دوره، وضعیت پرداختی مردم می توانست به بیش از ۷۰ درصد برسد. اما با اجرای "تحول سلامت" این میزان در حین اجرای برنامه تحول به ۳۹.۶ درصد کاهش یافت و بطور خاص هزینه پرداختی از جیب مردم در حوزه دارو از 45 درصد در سال 92 به 11 درصد رسیده است.

رفع کمبود داروهای اساسی و بازگشت آرامش به بازار دارو در پایان یکصد روز فعالیت دولت یازدهم انجام شد؛ در ادامه کاهش کمبودهای دارویی از بیش از ۳۵۰ قلم به حدود ۶۰ قلم و اقدام در جهت کاهش قیمت داروهای وارداتی و تجهیزات پزشکی و توسعه کمی و کیفی تولید ملی در حوزه سلامت تا نیل به رقم ۹۶ درصدی رفع نیاز دارویی توسط تولید داخلی و تولید بیش از ۵۰ درصد ماده اولیه دارویی و خودکفایی در بسته بندی دارو در حالی حاصل شده است که ردیف بودجه‌ای حفاظت مالی هر ساله کاهش داشته، لکن این عناوین دستاوردهایی است که با انگیزه بیشتر و جدیت تداوم خواهد یافت و البته در این راه رضایتمندی بیش از ۸۰ درصد جامعه هدف و البته صبر و تلاش، همت و حمیت فعالان دارویی کشور بعنوان سرمایه اجتماعی توشه تداوم این راه افتخار آمیز خواهد بود.

راهی که با حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، با تلاش در جهت منطقی سازی مستمر قیمتها و حفاظت مالی از مردم و با بهبود هر چه بیشتر دسترسی عمومی به دارو و ملزومات پزشکی ادامه خواهد یافت.

  • گروه خبری : دیدگاه
  • کد خبر : 177434
کلمات کلیدی