• 98/05/15 - 09:40
  • 177
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

مثبت و منفی دو برابر شدن ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی


اخیرا از سوی  نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی افزایش دو برابری ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پزشکی از طریق کنکور سراسری و نیز تسهیل ورود دانشجو از خارج به داخل مطرح شده است. صرف طرح چنین موضوعی موجب شکل‌گیری بحث و جدل های زیادی در فضای دانشگاهی، اجتماعی و سیاسی کشور شده است. موافقان و منتقدان این طرح هر یک با در نظر گرفتن پاره ای معیارها و شرایط خاص به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداخته اند. از آنجا که طی یک دهه اخیر به دلایلی متعدد اشتیاق ورود به دانشگاه‌های علوم پزشکی برای دانشجویان و خانواده ها افزایش یافته است، این طرح باعث خوشحالی دانش آموزانی شده که حتی با وجود شایستگی به دلیل رقابت شدید پشت درب دانشگاه ها مانده اند. از سویی دیگر بخشی از منتقدان با در نظر گرفتن کمبودهای فعلی نظام آموزش عالی، نبود ظرفیت کیفی متناسب با تعداد دانشجو در دانشگاه‌ها، بیکاری بخش عظیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های علوم پزشکی، بیان می‌دارند که هر نوع افزایشی در پذیرش ظرفیت دانشجویان موجب ضرر و زیان های جبران ناپذیری در آینده می شود.
آنچه بدیهی است ذکر این نکته است که جذابیت رشته های علوم پزشکی در چند سال اخیر منجر به گرایش بیش از پیش داوطلبان کنکور به این رشته ها  و کم شدن متقاضی در رشته های علوم انسانی و ریاضی شده که به طور قطع با مصالح ملی مان تناسب ندارد. در چنین شرایطی مساله ورود دانش آموزان به رشته های پزشکی به عنوان سکوی پرتاب و جهش اجتماعی فرد، تبدیل به دغدغه و فشار روانی برای بسیاری از خانواده ها و فرزندانشان شده است و این درحالی است که هر نوع شکست و ناکامی در این رقابت، می تواند زمینه ساز ضربات جبران ناپذیر روانی و اجتماعی برای کسانی باشد که ستون اصلی ارتقای منزلت شخصی و اجتماعی را تحصیل در رشته های پزشکی دیده اند.  در چنین شرایطی طرح مساله افزایش پذیرش دانشجویان در رشته های پزشکی هر چند به ظاهر جذاب و فریبنده به نظر می‌رسد اما بدون در نظر گرفتن شرایطی، خود می تواند منجر به بحرانی جدی طی سالیان آتی شود.
نباید از این نکته غافل شد که سرانه تعداد پزشک در ایران  حدودا ۱۱ نفر به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر است که نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافتته و حتی درحال توسعه عددی کمتر است اما بدون در نظر گرفتن بسترهای آموزشی و برنامه ریزی های اجتماعی و همچنین توجه به توسعه متوازن، در صورت افزایش پذیرش دانشجو، به باری بر دوش جامعه  تبدیل خواهند شد. بخش مهمی از دلایل کمبود پزشک ناشی از توزیع نامناسب فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی در کشور است که نیاز است برای این موضوع راه حلی جدی اندیشیده شود. بر این اساس برنامه ریزی و تغییر سیاست در جذب دانشجو میبایست با آماده سازی زیرساخت‌های آن همراه باشد. در نظر گرفتن چهار عامل ظرفیت کمی و کیفی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای پذیرش دانشجو، وضعیت فعلی فارغ التحصیلان از نظر اشتغال، نیاز کشور و توجه به استاندردهای جهانی یکی از ضروریات بررسی این طرح است. در غیر این صورت با شرایطی موجه خواهیم شد که هم اکنون بر بسیاری از رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی حاکم است. تعداد کثیری فارغ التحصیل، بدون توجه به بازار تقاضا که بعضا شاهد بیکاری نخبگان، اشتغال در کار و حرفه غیر مرتبط و پدیده خروج نخبگان از کشور بوده ایم. بنابراین هر گونه تصمیم گیری در این زمینه باید با کار کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط حاکم بر جامعه صورت پذیرد.


                                                                                                                                                            دکتر کریم همتی
                                                                                                                                        معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشتمنبع: روزنامه شرق 14 مرداد 98

  • گروه خبری : دیدگاه
  • کد خبر : 193809
کلمات کلیدی