• 97/03/29 - 08:59
  • 181
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

پرستاری و کاهش هزینه های نظام سلامت

کمبود منابع مالی نظام سلامت فقط مربوط به شرایط امروز و مختص کشور ما نیست و همواره نظامهای سلامت ایران و دنیا با این مشکل مواجه بود ه اند .حتی در کشور ما زمانی که تصور میشد "منابع عظیم مالی " روانه بخش سلامت شده است باز هم به علت عقب ماندگی  تاریخی با کمبود بودجه نسبت  به  نیاز ها مواجه بوده ایم .

به دلیل "جهان شمول " بودن کمبود منابع مالی در نظامهای سلامت ،خوشبختانه تجارب امتحان شده خوبی از کشورها با سطوح مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی موجود و مستند است که به راحتی میتواند چراغ راه ما باشد .

هرچند افزایش سهم سلامت  از تولید ناخالص ملی  میتواند با افزایش پول در نظام سلامت بخشی از مشکلات را به صورت سخت افزاری حل نماید ولی به طور قطع این پاسخ مناسبی به  نیاز ها و هزینه های  روز افزون  نظام سلامت نخواهد بود .امروز ما نیازمند پاسخهای نرم افزاری به چالش کمبود منابع هستیم و آن تغییر در فرایند ها ،رفتارها و وظایف ارائه کنند گان خدمات است که پرستاری بخشی از این گروه است .

هرچند هر موقع صحبت از پرستاری میشود مسائل صنفی مطرح میگردد ولی شواهد علمی ملی و بین المللی نشان داده که هر جا به این حرفه توجه شده دستاوردهای قابل توجهی نصیب مردم و نظام سلامت گردیده است. بسیاری از کشورها زمانی که با کمبود منابع مواجه بودند برای افزایش هزینه اثر بخشی مراقبتها و افزایش دسترسی ها از پرستاران استفاده کرده اند.

پرستاران به عنوان بزرگترین گروه ارائه دهندگان مراقبتها در صورت مشارکت در تصمیم گیری و سیاستگذاریها در سطوح کلان و خرد نظام سلامت و در کنار دیگر اعضای تیم سلامت میتوانند بیش از پیش مثمر ثمر باشد. الحمدالله این روند مشارکت در سطح کلان و در سطح وزارت بهداشت مدتی است شتاب بیشتری گرفته و امیدواریم  با اجرائی شدن پیشنهادات مستند و مبتنی بر شواهد در عمل شاهد حضور پررنگ تر  پرستاران در سطوح ارتقای سلامت و کنترل و پیشگیری بیماریها باشیم  تا پرستاری بتواند با تمام توان در جهت هدف مهم افزایش دسترسی مردم به مراقبتهای با کیفیت ،ایمن و با هزینه مناسب گام بردارد. امروز در نظام سلامت چشمها را باید شست و جور دیگر باید دید.

 

احمد نجاتیان –مدیر کل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری 

  • گروه خبری : دیدگاه
  • کد خبر : 177878
کلمات کلیدی