اسامی ریاست دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه/ دانشکده

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکتر مجید رمضانی

اراك

3135760

3134766

0861

اراک ،خ شهید شیرودی،خ علم الهدی  ستاد دانشگاه

2

دکترفرهادپورفرضی

اردبيل

3351020

3359908

0451

میدان قیام- ستاد مرکزی دانشگاه

3

دکتر نصرت ا... ملا زاده

اروميه

2226020

2232296

2221841

0441

بلوار سالت کوی اورژانس

ستاد دع پ

4

دکتر شاهین شیرانی

اصفهان

 

 

0311

 

5

دکتر محمد حسین سرمست

اهواز

3339092

3335200

0611

گلستان-روبروی سازمان آب و برق 5 طبقه دانشگاه علوم پزشکی –سازمان مرکزی طبقه سوم

6

دکتر سید علی ابطحی

ايران

88052234

88052235

021

بزرگراه شهید همت-بین بزرگراههای شیخ  فضل ا...نوری وشهید چمران

7

دکتر کورش ساکی

ايلام

2238460

2238446

0841

بلوار دانشجو-نرسیده  به میدان مخابرات-ساختمان حوزه ریاست  دانشگاه علوم پزشکی

8

دکتر ابراهیم  مکانیکی

بابل

2229015

2290181

0111

خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

9

دکتر محمد شکاری

بندرعباس

6-3332775

3331991

0761

بلوارشهید چمران- جنب استانداری

10

دکتر غلامرضا حیدری

بوشهر

2-2523121

2523123

0771

بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه –دانشگاه علوم پزشکی

11

دکتر مراد هاشمزهی

بيرجند

4430075

4430076

0561

خیابان غفاری سازمان مرکزی دانشگاه حوزه ریاست

12

دکتر علیرضا جوادزاده

تبريز

3346103

3342761

0411

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

13

دکتر لاریجانی

تهران

66405666

66419541

021

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه هشتم

14

دکتر محمد پارسا محجوب

جهرم

4447760

3344002

0791

بلوار استاد مطهری-سایت دانشگاه علوم پزشکی –ساختمان پردیس

15

دکتر ابراهیم سعیدی

جيرفت

 2316085

 2319084

 

 

16

دکتر محمدرضا مجدی

خراسان شمالي

2222922

2222122

0584

بجنورد-بلواردولت-کوچه ثبت احوال –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

17

دکتر عباس اسماعیلی

رفسنجان

91-8220090

8220092

0391

بلوار امام علی (ع)،سازمان مرکزی دانشگاه

18

دکتر محمدحسن محمدی

زابل

2222069

2225150

0542

خیابان  شهید باقری-میدان جهاد ستاد مرکزی دانشگاه علوم

پزشکی زابل

19

دکتر منصور شکیبا

زاهدان

2-3415701

3424390

0541

میدان دکتر حسابی-پردیس دانشگاه زاهدان

20

دکتر رحیم سروری زنجانی

زنجان

3-4224771

4220670

0241

بلوار آزادی روبروی شهر داری

21

دکتر مجید جدیدی

سمنان

4448996

4448999

0231

بلوار بسیج روبروی سپاه ناحیه –ستاد مرکزی دانشگاه

22

دکتر کاظم حسن پور

سبزوار

2226700

2221523

0571

خیابان اسد آبادی- ساختمان مرکزی علوم پزشکی –طبقه چهارم

23

دکتر محمد شریعتی

شاهرود

3295003

3395009

0273

میدان هفت تیر ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

24

دکتر رضا ایمانی

شهركرد

3334580

3334590

3334588

0381

بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

25

دکتر محمد رضا رزاقی

شهيدبهشتي

3-22439900

22439797

021

 بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ پروانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ساختمان شماره یک

26

دکتر محمد هادی ایمانیه

شيراز

2352559

2359317

0711

خ-زند-روبروی  خ فلسطین –ساختمان  مرکزی دع پ

27

دکتر شهربانو نخعی

علوم توانبخشي و بهزيستي

22180123

22180124

22180121

021

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

28

دکتر حسین جمالی

فسا

2227093

2227091

0731

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

29

دکتر علی اکبر زینالو

قزوين

5-3355152

3357089

0281

قزوین-خ نواب شمالی-مجتمع ادارات – ساختمان ستاد دع­پ قزوین

30

دکتر سید شمس الدین حجازی

قم

7713550

7706767

0251

بلوار شهید لواسانی (ساحلی ) داننشگاه علوم پزشکی قم

31

دکتر محمدرضا نیکبخت

كاشان

5556030

4443026

5556112

0361

کاشان –میدان 15 خرداد

32

دکتر طیب قدیمی

كردستان

3287102

3233600

0871

سندج –خ آبیدر

33 دکتر رامتین حدیقی کرج        

34

دکتر عبدالرضا صباحی

كرمان

6-2113025

2113514

0341

بلوار جمهوری اسلامی بعد از چهارراه شفا سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

35

دکتر صمد نوری زاده

كرمانشاه

8354434

8368170

0831

بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره یک ستاددانشگاه علوم پزشکی

36

دکتر علیرضا مسلم

گناباد

7222328

7223815

0535

میدان غدیر ستاد مرکزی دانشگاه

37

دکتر حسن بهبودی

گيلان

3221282

3229429

3227070

0131

رشت – خیابان نامجو

38

دکتر شهریار سمنانی

گلستان

4424540

4424553

0171

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب سازمان مرکزی دانشگاه

 

39

دکتر اردشیر شیخ آزاد

لرستان

2202149

15-2214614

2202030

0661

خ معلم-ستادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساختمان شماره 2

40

دکتر محمد مهدی ناصحی

مازندران

2262140

2262370

0151

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

41

دکتر محمود شبستری

مشهد

8439273

8413006

0511

خ دانشگاه ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی(قرشی)

42

دکتر صفی آریان

همدان

4-2520683

2520773

0811

چهارراه خواجه رشید-بلوار

 آیت ا... کاشانی

43

دکتر سید حسام الدین نبوی زاده

ياسوج

3337239

3337250

0741

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

44

دکتر سید جلیل میرمحمدی

يزد

7258770

7258411

0351

میدان باهنرابتدای بلوارشهید بهشتی سازمان مرکزی دانشگاه

                   اداره روابط عمومی- ویرایش 18 خرداد 1389