رفع کمبود نیروی پرستاری اولویت معاونت پرستاری است
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری ایلنا:

رفع کمبود نیروی پرستاری اولویت معاونت پرستاری است

معاونت پرستاری وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: تاکنون اقدامات خاصی در خصوص جذب و بکارگیری نیروی پرستاری انجام شده است که عموما نیاز دانشگاه / دانشکده‌های مختلف را اندکی مرتفع نموده است.

توزیع روزانه دو میلیون ماسک در داروخانه‌ها
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

توزیع روزانه دو میلیون ماسک در داروخانه‌ها

سازمان غذا و دارو در این جوابیه تاکید کرد: توزیع محلول های ضدعفونی از فروردین امسال ساماندهی شده و توسط شرکت های پخش به وفور در اختیار داروخانه ها قرار گرفته است.

قیمت کارپول‌های دندانپزشکی مشمول ۲۰ درصد افزایش قیمت سالانه شده است
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان:

قیمت کارپول‌های دندانپزشکی مشمول ۲۰ درصد افزایش قیمت سالانه شده است

سازمان غذا و دارو در این جوابیه تاکید کرد: این سازمان سامانه‌ای را برای ثبت نام کارپول ویژه دندانپزشکان طراحی کرده که با ثبت اطلاعات خود و گرفتن تائیدیه از سازمان غذا و دارو میزان سهمیه کارپول خود را از نزدیک‌ترین داروخانه دریافت می‌کنند.

ارائه خدمات واکسیناسیون آنفلوانزا از پنجم و ششم مهرماه آغاز شده است
پاسخ مطلب مندرج در روزنامه همشهری:

ارائه خدمات واکسیناسیون آنفلوانزا از پنجم و ششم مهرماه آغاز شده است

مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: اولویت دریافت واکسن برای کارکنان مراکز بیمارستانی و همچنین زنان باردار و مبتلایان به بیماری های خاص است که با تعیین اولویت و زمانبندی اقدام می شود.

تأمین دستگاه های دیالیز از اولویت های مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت است
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری ایلنا:

تأمین دستگاه های دیالیز از اولویت های مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت است

مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: به منظور رفع نیاز به دستگاه دیالیز ابتدا از طریق تولیدات داخلی تأمین و چنانچه ظرفیت تولیدات داخل کشور پاسخگوی نیاز کشور نباشد ، تأمین از سایر منابع در دستور کار قرار گیرد .

انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به‌ تحصیل از خارج کشور براساس آيین‌نامه‌های قانونی انجام می شود
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به‌ تحصیل از خارج کشور براساس آيین‌نامه‌های قانونی انجام می شود

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: موضوع انتقال از خارج به داخل کشور برای دانشجویانی که از اول ژانویه سال 2019 (11 دی ماه 1397) شروع به تحصیل کرده اند، ممنوع شده است.

اجرای قانون و آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی در حال انجام است
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

اجرای قانون و آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی در حال انجام است

مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: معاونت درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی نظارت می کنند .

حقوق دو ماه کادر شرکتی بیمارستان باشت تخصیص یافته و در اسرع وقت پرداخت می شود
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

حقوق دو ماه کادر شرکتی بیمارستان باشت تخصیص یافته و در اسرع وقت پرداخت می شود

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این جوابیه تاکید کرد: تذکر کتبی و کسر از مطالبات پیمانکار به دلیل سهل انگاری در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی، به میزان ۵ درصد طبق مفاد قرار داد انجام گرفته است.

کمبود داروی مایفورتیک با تامین ارز رفع می‌شود
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری ایرنا:

کمبود داروی مایفورتیک با تامین ارز رفع می‌شود

سازمان غذا و دارو در این جوابیه تاکید کرد: با وجود کمبود داروی مایفورتیک اقلام مشابه ایرانی آن در بازار وجود دارد، البته عده ای از پزشکان و بیماران اصرار دارند که نوع برند آن استفاده شود.

تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است

معاونت بهداشت وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: طبق ماده 7 ‌قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی ها به عهده این وزارتخانه است.