تأمین دستگاه های دیالیز از اولویت های مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت است
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری ایلنا:

تأمین دستگاه های دیالیز از اولویت های مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت است

مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: به منظور رفع نیاز به دستگاه دیالیز ابتدا از طریق تولیدات داخلی تأمین و چنانچه ظرفیت تولیدات داخل کشور پاسخگوی نیاز کشور نباشد ، تأمین از سایر منابع در دستور کار قرار گیرد .

انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به‌ تحصیل از خارج کشور براساس آيین‌نامه‌های قانونی انجام می شود
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به‌ تحصیل از خارج کشور براساس آيین‌نامه‌های قانونی انجام می شود

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: موضوع انتقال از خارج به داخل کشور برای دانشجویانی که از اول ژانویه سال 2019 (11 دی ماه 1397) شروع به تحصیل کرده اند، ممنوع شده است.

اجرای قانون و آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی در حال انجام است
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

اجرای قانون و آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی در حال انجام است

مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: معاونت درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی نظارت می کنند .

حقوق دو ماه کادر شرکتی بیمارستان باشت تخصیص یافته و در اسرع وقت پرداخت می شود
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

حقوق دو ماه کادر شرکتی بیمارستان باشت تخصیص یافته و در اسرع وقت پرداخت می شود

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این جوابیه تاکید کرد: تذکر کتبی و کسر از مطالبات پیمانکار به دلیل سهل انگاری در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی، به میزان ۵ درصد طبق مفاد قرار داد انجام گرفته است.

کمبود داروی مایفورتیک با تامین ارز رفع می‌شود
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری ایرنا:

کمبود داروی مایفورتیک با تامین ارز رفع می‌شود

سازمان غذا و دارو در این جوابیه تاکید کرد: با وجود کمبود داروی مایفورتیک اقلام مشابه ایرانی آن در بازار وجود دارد، البته عده ای از پزشکان و بیماران اصرار دارند که نوع برند آن استفاده شود.

تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است

معاونت بهداشت وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: طبق ماده 7 ‌قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی ها به عهده این وزارتخانه است.

افزایش حقوق نیروهای شرکتی طبق ابلاغ وزارت کار و توسط کارفرما انجام می شود
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

افزایش حقوق نیروهای شرکتی طبق ابلاغ وزارت کار و توسط کارفرما انجام می شود

اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: جهت ایجاد عدالت در پرداخت های نیروهای شرکتی، افزایش حقوق و مزایای آنان به دانشگاه های علوم پزشکی و سازمانهای وابسته به وزارت متبوع ابلاغ شده است.

پروژه بیمارستان اکباتان همدان حدود 77 درصد پیشرفت فیزیکی دارد
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری ایرنا:

پروژه بیمارستان اکباتان همدان حدود 77 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: با توجه به مشکلات اعتباری موجود، در مجموع در سالجاری، با استفاده از ظرفیت های قانون بودجه و سایر منابع موجود، اعتباری معادل 555250 میلیون ریال برای این پروژه پیش بینی شده است.

آزمون گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی طبق برنامه‌ریزی قبلی برگزار می شود
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

آزمون گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی طبق برنامه‌ریزی قبلی برگزار می شود

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: افرادی که خود را به سرعت به محل خدمت تعیین شده معرفی نموده و طرح خود را شروع کنند در امتحانات شفاهی دانشنامه از مزیت‌هایی بهره‌مند خواهند شد.

کیت های کرونا برای استان های با وضعیت قرمز ارسال شده است
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

کیت های کرونا برای استان های با وضعیت قرمز ارسال شده است

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در این جوابیه تاکید کرد: کیت‌های کرونا برای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و انستیتو پاستور ارسال شده است. کیت‌های تشخیص کرونا برای استان‌هایی که در وضعیت قرمز قرار دارند همچون هرمزگان، ایلام و ... نیز ارسال شده است.