• 98/08/22 - 15:07
  • 214
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

آئین نامه و ضوابط مربوط به تاسیس و اداره امور داروخانه ها در دست بازنگری است

اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در این جوابیه تاکید کرد:  پس از تدوین نهائی آئین نامه و ضوابط مربوط به تاسیس و اداره امور داروخانه ها، مراتب جهت اجرا به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ خواهد شد.

 

به گزارش وبدا، اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در پاسخ به سوال مطروحه در سامانه "فارس من" با عنوان «عدم اجرای آرای دیوان عدالت اداری توسط سازمان غذا و دارو» در تاریخ نهم مهرماه 98 اعلام کرد:

 

آئین نامه و ضوابط مربوط به تاسیس و اداره امور داروخانه ها در دست بازنگری می باشد. بدیهی است پس از تدوین نهائی، مراتب جهت اجرا به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ خواهد شد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 197062
کلمات کلیدی