• 98/08/26 - 11:47
  • 3889
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

امکان آزاد شدن مدرک تحصیلی در قبال پرداخت هزینه های تحصیلی

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: در صورتیکه برخی افراد تمایل به ایفای تعهدات آموزشی رایگان نداشته و قصد دریافت مدرک تحصیلی خود را دارند در قبال پرداخت هزینه های تحصیلی می توانند نسبت به آزاد کردن مدارک خود اقدام کنند.

 

به گزارش وبدا، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در پاسخ به مطلب مندرج در سامانه "فارس من" با عنوان «افزایش غیرقانونی هزینه آزاد کردن مدرک کارشناسی ارشد و دکترای وزارت بهداشت» در تاریخ پنجم آبان ماه 98 اعلام کرد:

در خصوص دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (Ph.D) که از آموزش رایگان بهره مند شده اند، براساس ضوابط و مقررات موجود ملزم به ایفای تعهدات و خدمت در کشور در مناطقی که وزارت بهداشت تعیین می کند می باشند.

با توجه به کمبودی که تاکنون در این زمینه وجود داشت کلیه دانش آموختگان باید تعهدات خود را با انجام خدمت در زمینه ای که تحصیل کرده و مدرک خود را اخذ نموده اند به انجام می رساندند و در غیر این صورت از دریافت مدرک تحصیلی خود و استفاده از مزایای حاصل از این مدرک در داخل و یا خارج از کشور محروم می گردیدند.

با توجه به تربیت دانش آموختگان زیادی در رشته های مختلف طی سال های اخیر و رفع کشور و باتوجه به اینکه برخی از این دانش آموختگان تصمیم به ادامه تحصیل بلافاصله پس از اتمام مقطع قبلی را داشتند لذا برای برآورده شدن درخواست این دسته از افراد پس از بررسی های کارشناسی تصمیم گرفته شد در صورتیکه برخی از افراد تمایل به ایفای تعهدات آموزشی رایگان نداشته و قصد دریافت مدرک تحصیلی خود را دارند در قبال پرداخت هزینه های تحصیلی که معمولاً شهریه ای است که از دانشجویان شهریه پرداز اخذ می گردد بتوانند نسبت به آزاد نمودن مدارک خود اقدام نمایند.

بدیهی است کماکان افرادی که براساس تعهدی که در قبال استفاده از آموزش رایگان سپرده اند نسبت به خدمت در کشور اقدام نمایند، پس از اتمام دوره خدمتی می توانند مدارک خود را کمافی السابق به صورت رایگان دریافت نمایند.

همچنین در خصوص اعتراض برخی از دانشجویان درباره افزایش ناگهانی این هزینه ها لازم به ذکر است امکان خرید مدارک در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در رشته های علوم پزشکی تا به حال وجود نداشته و بنابراین هیچگونه افزایشی در هزینه های مذکور صورت نگرفته است.

 

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 197921
کلمات کلیدی