• 98/07/03 - 13:20
  • 111
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری خانه ملت:

بازدید در قالب ارزیابی های اعتباربخشی و نظارت در سطوح مختلف دانشگاه های علوم پزشکی انجام می شود

معاونت درمان وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: ارزیابی (اعتبار بخشی) و نظارت بر کلیه مراکز درمانی از اهم وظایف و برنامه های معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی است.

 

به گزارش وبدا، معاونت درمان وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری خانه ملت با عنوان «سایه سنگین ضعف نظارت بر بیمارستان های خصوصی» در تاریخ هشتم شهریورماه 98 اعلام کرد:

 

ارزیابی (اعتبار بخشی) و نظارت بر کلیه مراکز درمانی از اهم وظایف و برنامه های معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی بوده و براین اساس بازدیدهای برنامه ریزی شده و سر زده در قالب ارزیابی های اعتباربخشی و نظارت در سطح روسا، معاونین و مدیران درمان دانشگاه های علوم پزشکی انجام می شود.

 

همچنین به منظور بهره گیری از توان بخش خصوصی در راستای نظارت هرچه بیشتر و بهتر بر مراکز درمانی خصوصی پایتخت جلسات ماهیانه با مدیران بیمارستان های خصوصی، بکارگیری کارشناسان آموزش دیده معرفی شده از حوزه درمان خصوصی برای بازدیدهای بخش های خصوصی برنامه ریزی و استفاده می گردد.  

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 195353
کلمات کلیدی