• 1399/11/05 - 01:06
  • 834
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در روزنامه خراسان:

تصمیم‌گیری در مورد متادون به عهده کمیته درمان و کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر است

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: بحث‌های کارشناسی در خصوص متادون در جلسات کمیته درمان و کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر در جریان است و در صورت اخذ تصمیم مقتضی، مراتب از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

به گزارش وبدا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی روزنامه خراسان با عنوان «کشمکش بر سر متادون» در تاریخ 20 دی ماه 99 اعلام کرد:

همانگونه که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته موضوع فوق از جمله مسائل چالشی و پرحاشیه حوزه بهداشت و درمان در سال‌های اخیر بوده است و به همین دلیل تصمیم‌گیری در مورد آن به عهده کمیته درمان و کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر (متشکل از نمایندگان عالی سازمان غذا و دارو و معاونت‌های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی، وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، کمیته امداد حضرت امام (ره)، نیروی انتظامی و ...) قرار گرفته است.

شایان ذکر است بحث‌های کارشناسی این موضوع در جلسات کمیته درمان و کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنان در جریان است و در صورت اخذ تصمیم مقتضی، مراتب از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 222158
کلمات کلیدی