• 1400/03/25 - 14:04
  • 297
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری ایرنا:

تغییرات ایجاد شده در جهت ایجاد امنیت روانی در کنار غربالگری ها خواهد بود

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: برنامه غربالگری سندرم داون از سوی وزارت بهداشت به منظور توسعه جمعیت سالم و همچنین پاسخگویی به مطالبه جامعه در خصوص اطمینان یابی در خصوص داشتن بارداری ایمن و تولد فرزند سالم در سال ۱۳۹۲ به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد.

به گزارش وبدا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت براساس گزارش معاونت درمان در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری ایرنا با عنوان «حذف غربالگری مادران باردار و خطر افزایش جمعیت معلولان» در تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1400  اعلام کرد:

 

برنامه غربالگری سندرم داون از سوی وزارت بهداشت به منظور توسعه جمعیت سالم و همچنین پاسخگویی به مطالبه جامعه در خصوص اطمینان یابی در خصوص داشتن بارداری ایمن و تولد فرزند سالم در سال ۱۳۹۲ به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد، که بنا بر ابلاغ سیاست های کلی جمعیت مورد تاکید بیشتری قرار گرفت و در همان راستا در سال گذشته بازنگری های لازم در آن اعمال شد. مهمترین تغییرات دستور العمل ابلاغی نسبت به سال های قبل شامل تبیین گروه هدف غربالگری جهت تامین هزینه های مربوطه، تاکید بر لزوم مشاوره های صحیح، پیگیری استاندارد های انجام تصویر برداری و آزمایشگاهی جهت به حداقل رسیدن موارد مثبت کاذب و ایجاد هزینه های القایی و لزوم نظارت بر نتایج نهایی با ایجاد گزارش دهی در سامانه های سلامت جهت پیگیری موارد مثبت کاذب و منفی کاذب نتایج هستند.

تغییرات ایجاد شده در جهت ایجاد امنیت روانی در کنار غربالگری ها خواهد بود و حمایت قانونی مجلس شورای اسلامی به مدیریت حاکمیتی این رویکرد نیز بیشترین کمک را خواهد کرد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 229081
کلمات کلیدی