• 98/07/30 - 12:26
  • 124
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در روزنامه خراسان:

تغییر محل توزیع داروهای مخدر به دلیل تکمیل و نظارت بر زنجیرۀ تأمین و توزیع این داروها است

اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در این جوابیه تاکید کرد: به دلیل نحوه عرضه داروها در برخی از مراکز ترک اعتیاد و خروج دارو به صورت غیر قانونی از این مراکز طی سال های گذشته، ستاد مبارزه با مواد مخدر در جلسه اخیر خود مصوبه‌ای درباره لزوم تغییر در محل عرضه این داروها داشته است.

 به گزارش وبدا، اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در پاسخ به خبر انتقادی روزنامه خراسان با عنوان «دست‌های پشت پرده توزیع متادون در داروخانه‌ها» در تاریخ یکم مهرماه 98 اعلام کرد:

تصمیمات اخیر صرفاً در مورد نحوۀ توزیع داروهای مخدر با موضوع تغییر محل توزیع این داروها از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به داروخانه‌های مُنتخب ویژه تحت نظر دانشگاه‌ها می‌باشد و هیچ‌گونه تغییری درخصوص محل عرضه آن داروها(مراکز ترک اعتیاد MMT) صورت نپذیرفته است.

تغییر مذکور به دلیل تکمیل و نظارت بر زنجیرۀ تأمین و توزیع داروها از طریق ثبت کُدهای UID در سامانه ردیابی، رَهگیری و کنترل اصالت (TTAC) و سامانه مدیریت زنجیرۀ تأمین فرآورده‌های سلامت (SCM) با هدف جلوگیری از خروج داروها از زنجیرۀ قانونی توزیع و همچنین پیشگیری از قاچاق معکوس به خارج از کشور است. ضمناً تمرکز زدایی و افزایش سطح دسترسی مراکز از دیگر مزایای این طرح است.

البته قابل ذکر است که به دلیل مشکلات پیش آمده درخصوص نحوه عرضه داروها در بعضی از مراکز ترک اعتیاد و خروج دارو به صورت غیر قانونی از این مراکز ظرف چند سال گذشته، ستاد مبارزه با مواد مخدر در جلسه اخیر خود مصوبه‌ای پیرامون لزوم تغییر در محل عرضه این داروها داشته است.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 196300
کلمات کلیدی