• 98/09/06 - 12:23
  • 119
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در روزنامه آفتاب یزد:

توزیع محلول دیالیز صفاقی در محل سکونت بیماران صورت می گیرد/ توزیع پانسمان بیماران "ای بی" درب منزل بیماران

مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: برای سایر فراورده ها با توجه به حساسیت های موجود و به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات اجرایی و رعایت استانداردهای زنجیره تأمین داروها تا درب منزل بیماران، بررسی ها و مطالعات امکان سنجی در حال انجام است.

به گزارش وبدا، مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت در پاسخ به سوال مخاطبان روزنامه آفتاب یزد با محتوای« برخی افراد که دچار بیماری خاصی هستند از وزیر بهداشت این سوال را دارند که پس کجا رفت وعده های ایشان که گفته بودند داروهای مورد نیاز افراد دارای بیماری خاص را در محل تحویل می دهیم؟ پس کی به وعده خود عمل می کنند؟» در تاریخ سوم آذرماه 98 اعلام کرد:

در حال حاضر توزیع محلول دیالیز صفاقی در محل سکونت بیماران صورت می گیرد، همچنین توزیع پانسمان بیماران ای بی درب منزل بیماران عملیاتی و در حال اجرا است.

 

برای سایر فراورده ها با توجه به حساسیت های موجود و به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات اجرایی و رعایت استانداردهای زنجیره تأمین داروها تا درب منزل بیماران، بررسی ها و مطالعات امکان سنجی در حال انجام است که نتیجه آن نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 197922
کلمات کلیدی