• 99/06/25 - 13:08
  • 763
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

حقوق دو ماه کادر شرکتی بیمارستان باشت تخصیص یافته و در اسرع وقت پرداخت می شود

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این جوابیه تاکید کرد: تذکر کتبی و کسر از مطالبات پیمانکار به دلیل سهل انگاری در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی، به میزان ۵ درصد طبق مفاد قرار داد انجام گرفته است.

به گزارش وبدا، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری فارس با عنوان «علوم پزشکی به فکر 7 ماه حقوق معوق کادر شرکتی بیمارستان باشت باشد» در تاریخ 16 شهریورماه 99 اعلام کرد:

طبق پیگیری ها و رایزنی های صورت گرفته در مورد حقوق عقب افتاده این پرسنل مقرر شد؛ حقوق دو ماه این پرسنل به شبکه بهداشت و درمان شهرستان باشت تخصیص یافته و در اسرع وقت پرداخت گردد.

تذکر کتبی و کسر از مطالبات پیمانکار به دلیل این سهل انگاری، به میزان ۵ درصد طبق مفاد قرار داد انجام گرفته است.

همچنین مقرر شد پیمانکار نسبت به پرداخت های بعدی نیز تسریع لازم را به عمل آورده و موجبات رضایت این نیروهای زحمت کش را فراهم آورد.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 214721
کلمات کلیدی