• 99/05/14 - 07:00
  • 502
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری ایرنا:

پروژه بیمارستان اکباتان همدان حدود 77 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: با توجه به مشکلات اعتباری موجود، در مجموع در سالجاری، با استفاده از ظرفیت های قانون بودجه و سایر منابع موجود، اعتباری معادل 555250 میلیون ریال برای این پروژه پیش بینی شده است.

به گزارش وبدا، معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری ایرنا با عنوان «استاندار همدان: وزارت بهداشت برای تکمیل بیمارستان اکباتان اعتبار تخصیص دهد» در تاریخ 24 تیرماه 99 اعلام کرد:

دستگاه اجرایی پروژه بیمارستان اکباتان، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور بوده و در حال حاضر، پروژه فعال و دارای پیشرفت فیزیکی در حدود 77 درصد می باشد.

همچنین تکمیل عملیات عمرانی این بیمارستان، در اولویت های نخست وزارت بهداشت و شرکت مادر تخصصی لحاظ گردیده و در همین راستا و با توجه به مشکلات اعتباری موجود، در مجموع در سالجاری، با استفاده از ظرفیت های قانون بودجه و سایر منابع موجود، اعتباری معادل 555250 میلیون ریال پیش بینی شده است.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 212494
کلمات کلیدی