2 مورد یافت شد

قدردانی گروه هنرمندان مهربان فسا از مدافعان سلامت در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با اجرای برنامه های شاد

هنرمندان مهربان فسا از مدافعان سلامت در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با اجرای برنامه های شاد قدردانی گروه هنرمندان مهربان فسا از مدافعان سلامت در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با اجرای برنامه های شاد گروه هنرمندان مهربان فسا در اقدامی جالب...

نشست هم‌اندیشی هنرمندان با مسئولین شبکه بهداشت و درمان دشتستان

هنرمندان با مسئولین شبکه بهداشت و درمان دشتستان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: نشست هم‌اندیشی هنرمندان با مسئولین شبکه بهداشت و درمان دشتستان به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دشتستان، جلسه‌ای تحت عنوان نقش هنر در سلامت با حضور...