1 مورد یافت شد

اهدای خون برای جهانی سالم تر

پاندمی ویروس کرونا با کاهش اهدای خون مواجه بود و این سازمان «اهدای خون برای جهانی سالم تر» را شعار این روز جهانی قرارداده است. به گزارش وبدا، روز جهانی اهدا کنندگان خون از سوی سازمان جهانی بهداشت با عنوان «خون سالم، نجات بخش...