1 مورد یافت شد

تمرکز وزارت بهداشت بر گروه های هدف و پرخطر جامعه در مواجهه با کرونا/ ضرورت کاهش تردد و حضور گروه های پرخطر در جامعه

گروه های پرخطر در جامعه وزیر بهداشت در نشست بررسی وضعیت نیروی انسانی حوزه سلامت تاکید کرد: تمرکز وزارت بهداشت بر گروه های هدف و پرخطر جامعه در مواجهه با کرونا/ ضرورت کاهش تردد و حضور گروه های پرخطر در جامعه نشست بررسی وضعیت نیروی...