اخبار اختصاصی

تکذیب خبر تغییر نوع ارز دستگاه های سمعک، تست قند خون و استپلر از نرخ رسمی به نیمایی 25 تیر 1399

اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد:

تکذیب خبر تغییر نوع ارز دستگاه های سمعک، تست قند خون و استپلر از نرخ رسمی به نیمایی

نیازمند بازنگری در روش‌های برخورد با کرونا در کشورمان هستیم 25 تیر 1399

رییس سازمان نظام پزشکی در نشست خبری پویش ملی همدلی با مدافعان سلامت:

نیازمند بازنگری در روش‌های برخورد با کرونا در کشورمان هستیم

 رییس دانشکده علوم پزشکی شوشتر منصوب شد 25 تیر 1399
مردم، مهمترین نقش را در کنترل زنجیره کرونا دارند 25 تیر 1399

نظرسنجی